Zlatý Permon

Od roku 2004 jsme se rovněž pravidelně účastnili bezpečnostní soutěže „Zlatý Permon“ pořádané pod záštitou Českého báňského úřadu, Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborového svazu Stavba ČR v součinnosti s pojišťovnou Kooperativa a.s. Skutečnost, že od května 2008 do konce roku 2010 nedošlo na našich pracovištích k žádnému vážnému incidentu ani nebyl řešen žádný úraz s pracovní neschopností delší, než 3 dny, jistě přispěla k ocenění, které bylo za rok 2010 ve své kategorii uděleno společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s.