BOZP

V dnešní době je běžné porovnávat úroveň BOZP s obecně uznávanými standardy, jakými jsou například normy. Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. (resp. její právní předchůdci) dospěla k tzv. certifikaci poté, co výsledky řady interních a externích auditů na úseku BOZP prokázaly, že vynaložené síly a prostředky vedly k očekávanému zlepšení a zavedené postupy odpovídají požadavkům srovnávacích norem. Především proto byl zavedený systém BOZP v roce 2006 certifikován.

Prestižní ocenění na úseku BOZP