Udržitelnost

Ekologie

Jako společnost zabývající se těžbou a zpracováním přírodního materiálu si uvědomujeme, že všechny naše činnosti musí být dlouhodobě udržitelné a k přírodě vždy musíme přistupovat s respektem. 

Součástí ochrany životního prostředí u společnosti EUROVIA Kamenolomy je například detailní plánování. Díky němu už roky či desetiletí dopředu přesně víme, jak dlouhou bude mít lom nebo pískovna životnost. Koncepce může být průběžně upravována, abychom dokázali reagovat na nové poznatky či technologické postupy, ale i plány na rekultivaci dané lokality po vytěžení.

Dbáme na všechna nařízení a právní předpisy, jejichž hlavním smyslem je minimalizovat dopady naší činnosti na přírodu a okolí provozoven. Proto také pečlivě plánujeme investice do čím dál šetrnějších výrobních zařízení.

Bezpečnost práce

Naše hlavní činnost, tedy těžba a zpracování kameniva, probíhá v těsném kontaktu člověka s přírodou, mnohdy za složitých klimatických nebo geologických podmínek, které dokážeme ovlivnit jen částečně. Proto je pro naši společnost bezpečnost práce a výrobních procesů na všech provozovnách naprostou prioritou. Cílem je vytvářet takové pracovní prostředí, které minimalizuje pravděpodobnost úrazu všech, kteří se na stavbách a ve výrobě pohybují. 

O zodpovědném přístupu firmy i zaměstnanců k principům BOZP svědčí i prestižní certifikáty a ocenění, které společnost EUROVIA Kamenolomy pravidelně získává (např. Zlatý Permon, Podnik podporující zdraví).

Odpovědný přístup

Jsme hrdí, že jsme společensky zodpovědnou společností, které není lhostejný osud ostatních a snaží se jim pomáhat. Máme vlastní nadaci a podporujeme i řadu dalších projektů, které dávají smysl.

Naši zaměstnanci jsou dobrovolníky v rámci Nadace VINCI, která podporuje hlavně osoby ohrožené sociálním vyloučením. Kromě toho podporujeme i řadu dalších dobročinných projektů, které dávají smysl a pomáhají tam, kde je potřeba.