Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém

Informace dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů jsou uveřejněny pro jednotlivé povinné subjekty prostřednictvím níže uvedeného odkazu.

JUDr. Martin MAISNER, PhD, MCIArb.
samostatný advokát a nezávislý rozhodce
 

Ing. Lukáš Žofka
pro případ zastupitelnosti

Burzovní palác
Rybná 14, 110 00 Praha 1

EUROVIA Kamenolomy, a. s.

WHISTLEBLOWING oznamovací kanály

e-mail: 5e2b8903b4c8@mail.safetalk.io
odkaz do aplikace: https://app.safetalk.io/f/4dd6b0ba653d
Tel: +420 800 050 856,  Přístupový kód: 352371344