Podnik podporující zdraví 2005-2008-2011

V roce 2005 jsme poprvé podstoupili audit Státního zdravotního ústavu Praha, zaměřený na úroveň ochrany zdraví na našich pracovištích. V průběhu přípravy i vlastního auditu jsme mohli konfrontovat své názory, obhajovat zavedené postupy a hledat možnosti dalšího zlepšení.

Především stav, zjištěný na našich pracovištích, vedl v roce 2005 k udělení čestného titulu Ministerstva zdravotnictví „Podnik podporující zdraví“. V roce 2008 se podařilo stav zlepšit a v roce 2011 předchozí výsledky udržet a čestný titul obhájit – již ve spolupráci s našimi kolegy ze společnosti EUROVIA Stone CZ, s.r.o.