Podnik podporující zdraví 2014-2017

Audit v roce 2014 prokázal dlouhodobou schopnost zaměstnanců společnosti aktivně se za podpory vedení podílet na zlepšování pracovního prostředí. To byl hlavní důvod, proč společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. obdržela 21.10.2014 ocenění třetího, tedy nejvyššího stupně tohoto prestižního projektu Ministerstva zdravotnictví ČR.