Podnik podporující zdraví 2020

Přes obtížné (shodou okolností zdravotně hygienické) podmínky proběhl i v roce 2020 audit Státního zdravotního ústavu Praha, kdy byla prověřována úroveň BOZ na pracovištích a v rozsahu stanovených kritérií i vývoj společnosti za poslední 3 roky.

Hodnocení potvrdilo nejen účelně stanovené a systematicky naplňované cíle, ale i smysl pro týmovou práci a zodpovědný přístup všech, kteří se na tomto projektu dlouhodobě podílejí. Všem patří poděkování.