Zlatý Permon 2018

V roce 2018 převzal Michael Junge, předseda představenstva společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., z rukou zástupců Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba České republiky prestižní cenu za bezpečnost za výsledky roku 2017 „Zlatý Permon“ v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem v kamenolomech a pískovnách. Slavnostního předání ceny se v Liberci zúčastnil také Ing. Dalibor Hampejs, předseda Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina.

Bezpečnostní soutěže „Zlatý Permon“ pořádané pod záštitou Českého báňského úřadu, Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborového svazu Stavba ČR v součinnosti s pojišťovnou Kooperativa a.s. se účastníme od roku 2004.  

Uvedené ocenění získala organizace EUROVIA Kamenolomy, a.s. od roku 2010 podruhé a potvrdila tak dlouhodobý trend na úseku BOZP, který tvoří významnou a nedílnou součást firemní kultury.