Zlatý Permon 2023

Od roku 2004 se pravidelně účastníme bezpečnostní soutěže „Zlatý Permon“ pořádané pod záštitou Českého báňského úřadu, Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborového svazu Stavba ČR v součinnosti s pojišťovnou Kooperativa a.s. Za výsledky na úseku BOZP v letech 2017 a 2022 získala společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. opakovaně cenu za bezpečnost „Zlatý Permon“ v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku. 

Skutečnost, že od května 2008 do konce roku 2010 nedošlo na našich pracovištích k žádnému vážnému incidentu ani nebyl řešen žádný úraz s pracovní neschopností delší, než 3 dny, jistě přispěla k ocenění, které bylo za rok 2010 ve své kategorii uděleno společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s.