PDK 63/125

Hornina: Ložisko je tvořeno sedimentární horninou nazývanou Moravská droba, která se zde vyskytuje ve dvojím zbarvení, šedomodrá a hnědošedá. Hornina je stejnoměrně, středně zrnitá s lehce pozorovatelnými zrny živce a křemene. Plochy odlučnosti jsou rovné, jemně drsné, hrany jsou ostré. Struktura horniny je psamitická, velikost zrn se pohybuje mezi 0,5 x 2 mm.

Lokalita: Sektor Morava 
Provozovna: Jakubčovice nad Odrou

 PDK 63/125 mm hnědošedé zbarvení

 PDK 63/125 mm šedomodré zbarvení