Recyklační středisko Chotíkov

Naše recyklační středisko Chotíkov se nachází v okrese Plzeň-sever. Provozovna se zabývá sanací a rekultivací štěrkopískovny Chotíkov a nachází se zde zařízení na využívání odpadů na povrchu terénu. 

Adresa:

Otevírací doba:

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Provozovna Chotíkov
330 17 Chotíkov

Tel: +420 377 534 436
E-mail: radka.fabesova@vinci-construction.com

Po-Pá 6:30-15:00

Ceník schválených odpadů k ukládce

#
 
Číslo
Druh odpadu
Cena bez DPH
Cena s DPH

U druhů odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 a 17 01 07 lze využívat pouze upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu nebo stavební a demoliční odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné složky a lze z nich odebrat vzorek určený ke zkouškám.
Zajistíme dopravu z místa vzniku (bez naložení), uložení odpadu za hotové přímo na provozovně.

Na výrobky, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) č. 305/2011, je vydáno prohlášení o vlastnostech (DoP).
Na výrobky, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění je vydáno prohlášení o shodě.

Na ostatní výrobky je vydáno prohlášení výrobce dle zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění.
POZOR! Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání, viz zákon 361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích.
PDK = Přírodní drcené kamenivo nebo kámen
PTK = Přírodní těžené kamenivo nebo kámen
PK = Přírodní kámen
RDK = Recyklované drcené kamenivo


Veškerá dostupná dokumentace je ke stažení přímo u jednotlivých výrobků v sortimentu výrobků

Dodatečné informace

Obchodní zástupci

Funkce

Jméno

Kontakt

Expedice

+420 377 534 436
radka.fabesova@vinci-construction.com

Spec. recyklace a rekultivace,
obchodní zástupce

Radka Fabešová

+420 734 792 905 
radka.fabesova@vinci-construction.com

Referent logistiky Zdeněk Vodička +420 485 251 953+420 607 526 858
zdenek.vodicka@vinci-construction.com