Recyklační a distribuční centrum Kolín

Naše recyklační a distribuční středisko Kolín se zabývá recyklací inertních odpadů a distribucí přírodního kameniva a písku.

Adresa:

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Veltrubská 625 
280 02 Kolín 2

Tel: +420 733 511 545
E-mail: kolin@vinci-construction.com  

Otevírací doba:

Po-Pá: 6:30-15:00

Nabídkový ceník kameniva

#
 
Produkt
Deklarováno dle
Cena bez DPH
Cena s DPH

Ceník schválených odpadů k ukládce

#
 
Číslo
Druh odpadu
Cena bez DPH
Cena s DPH

 • Cena je v Kč za 1 tunu, DPH účtujeme ve výši 21 %.

 • Zajistíme dopravu do místa spotřeby, prodej za hotové přímo v provozovně. Využití dle deklarovaných technických norem. 

 • Společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.

Dodatečné informace
 • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, je vydáno prohlášení o vlastnostech (DoP).

 • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění je vydáno prohlášení o shodě.

 • Na ostatní výrobky je vydáno prohlášení výrobce dle zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění.

 • POZOR! Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání, viz zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

 • PDK = Přírodní drcené kamenivo nebo kámen

 • PTK = Přírodní těžené kamenivo nebo kámen

 • PK = Přírodní kámen

 • RDK = Recyklované drcené kamenivo

  Veškerá dostupná dokumentace je ke stažení přímo u jednotlivých výrobků v sortimentu výrobků.

Obchodní zástupci

Funkce

Jméno

Kontakt

Expedice

+420 733 511 545
kolin@vinci-construction.com

Spec. recyklace a rekultivace,
obchodní zástupce

Radka Fabešová

+420 734 792 905
radka.fabesova@vinci-construction.com

Referent logistiky

Zdeněk Vodička

+420 485 251 953+420 607 526 858
zdenek.vodicka@vinci-construction.com