Rekultivace štěrkopískovny Rvenice

využívání odpadů na povrchu terénu

Naše recyklační středisko Rvenice se nachází v okrese Louny. Provozovna se zabývá sanací a rekultivací štěrkopískovny Rvenice a nachází se zde zařízení na využívání odpadů na povrchu terénu. 

Adresa:

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Provozovna Rvenice
440 01 Postoloprty 

Tel: +420 734 792 905
Tel: +420 415 783 191
E-mail: rvenice@vinci-construction.com

Otevírací doba:

celoročně
Po-Pá 6:00-14:30

Ceník schválených odpadů k ukládce

#
 
Číslo
Druh odpadu
Cena bez DPH
Cena s DPH

 • U druhů odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 a 17 01 07 lze využívat pouze upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu nebo stavební a demoliční odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné složky a lze z nich odebrat vzorek určený ke zkouškám.

 • Zajistíme dopravu z místa vzniku (bez naložení), uložení odpadu za hotové přímo na provozovně.

Dodatečné informace
 • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, je vydáno prohlášení o vlastnostech (DoP).

 • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění je vydáno prohlášení o shodě.

 • Na ostatní výrobky je vydáno prohlášení výrobce dle zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění.

 • POZOR! Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání, viz zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

 • PDK = Přírodní drcené kamenivo nebo kámen

 • PTK = Přírodní těžené kamenivo nebo kámen

 • PK = Přírodní kámen

 • RDK = Recyklované drcené kamenivo

  Veškerá dostupná dokumentace je ke stažení přímo u jednotlivých výrobků v sortimentu výrobků.

Obchodní zástupci

Funkce

Jméno

Kontakt

Expedice

+420 734 792 905
rvenice@vinci-construction.com

Spec. recyklace a rekultivace,
obchodní zástupce


Referent logistiky
 

Radka Fabešová


Zdeněk Vodička

+420 734 792 905
radka.fabesova@vinci-construction.com


+420 485 251 953, +420 607 526 858
zdenek.vodicka@vinci-construction.com