Recyklační středisko Středokluky

Naše recyklační středisko Středokluky se nachází v okrese Praha-západ. Provozovna se zabývá recyklací inertních odpadů a distribucí přírodního kameniva a písku.

Adresa:

Otevírací doba:

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Provozovna Středokluky
Tuchoměřice 344, 252 68 (u žel.zast. Středokluky)

Tel: +420 220 950 347
E-mail: martina.dvorakova@vinci-construction.com

Po-Pá 7:30-16:00

Nabídkový ceník kameniva

#
 
Produkt
Deklarováno dle
Cena bez DPH
Cena s DPH

 • Cena je v Kč za 1 tunu, DPH účtujeme ve výši 21 %.

 • Zajistíme dopravu do místa spotřeby, prodej za hotové přímo v provozovně. Využití dle deklarovaných technických norem. 

 • Společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.

 • Provozovna je držitelem certifikátu systému řízení výroby.

Ceník schválených odpadů k ukládce

#
 
Číslo
Druh odpadu
Cena bez DPH
Cena s DPH

 • U druhů odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 a 17 01 07 lze využívat pouze upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu nebo stavební a demoliční odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné složky a lze z nich odebrat vzorek určený ke zkouškám.

 • Zajistíme dopravu z místa vzniku (bez naložení), uložení odpadu za hotové přímo na provozovně.

Dodatečné informace
 • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, je vydáno prohlášení o vlastnostech (DoP).

 • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění je vydáno prohlášení o shodě.

 • Na ostatní výrobky je vydáno prohlášení výrobce dle zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění.

 • POZOR! Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání, viz zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

 • PDK = Přírodní drcené kamenivo nebo kámen

 • PTK = Přírodní těžené kamenivo nebo kámen

 • PK = Přírodní kámen

 • RDK = Recyklované drcené kamenivo

  Veškerá dostupná dokumentace je ke stažení přímo u jednotlivých výrobků v sortimentu výrobků.

Obchodní zástupci

Funkce

Jméno

Kontakt

Expedice

 +420 220 950 347
martina.dvorakova@vinci-construction.com

Spec. recyklace a rekultivace,
obchodní zástupce

Radka Fabešová

+420 734 792 905
radka.fabesova@vinci-construction.com

Obchodní zástupce

Ing. Petra Kodýtková

+420 416 746 137, +420 724 209 329
petra.kodytkova@vinci-construction.com

Referent logistiky

Zdeněk Vodička

+420 485 251 953, +420 607 526 858
zdenek.vodicka@vinci-construction.com